2toDrive (125).jpg

Gebruikersovereenkomst

De website 2toDrive.nl is ontwikkelt door stichting TeamAlert. Stichting TeamAlert betracht bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijk zorg. Ondanks deze zorg bestaat de mogelijkheid dat de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist is. Stichting TeamAlert behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder nadere aankondiging de inhoud van deze website te wijzigen.

Het is niet toegestaan de op deze website verstrekte informatie, waaronder doch niet uitsluitend begrepen teksten, afbeeldingen, foto’s, grafische voorstellingen en/of applicaties, te verveelvoudigen, te bewerken en/of op te slaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting TeamAlert. Dit is uitgezonderd de uitingen op de pagina voor rijscholen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting TeamAlert sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele directe en/of indirecte schade die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Tevens wordt aansprakelijkheid door stichting TeamAlert afgewezen voor de inhoud van websites die niet door stichting TeamAlert worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Vragen en feedback
Bij vragen over deze gebruikersovereenkomst kan contact worden opgenomen met ons via de contactpagina.