De coach

De coach

 • Wat is de rol van een coach?
  Via 2toDrive kunnen 17-jarigen rijervaring opdoen onder begeleiding van een coach. Voor beginnende bestuurders kan het vanwege een gebrekkige rijervaring lastig zijn om bepaalde verkeerssituaties in te schatten. De coach is er om je in dit soort situaties te helpen in de vorm van een aanspreekpunt. Dit betekent dat de coach geen rij-instructeur is, geen bestuurdershandelingen verricht en geen les geeft.
 • Waarom een coach?
  2toDrive is in Nederland ingevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat bij 20% van alle ernstige ongevallen, jongeren betrokken zijn (SWOV, 2014) . Dit is een opvallend percentage, aangezien de groep beginnende bestuurders een klein deel uitmaakt van het totaal aantal weggebruikers. Door jongeren onder begeleiding van een coach te laten rijden kunnen zij onder relatief veilige omstandigheden rijervaring opdoen. Zo willen we het aantal ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn verminderen.
 • Wie kan coach worden?
  Jij kunt zelf bepalen wie je als coach kiest. Iedereen die aan de volgende eisen voldoet mag gekozen worden als coach. 1. Een coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands personenautorijbewijs (rijbewijs B). 2. Een coach moet minimaal 27 jaar oud zijn. 3. Een coach staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) 4. Een coach mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad 5. Een coach mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad 6. Een coach mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid 7. Een coach mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden 8. Een coach moet een geldig rijbewijs kunnen tonen. De uitzonderingen (WRM-Pas en buitenlands rijbewijs) vind je terug op de pagina 'Voor coaches'.
 • Hoe moet mijn coach zich aanmelden?
  Alleen de coach zelf kan zich aanmelden als begeleider. Voor het inloggen maakt men gebruik van een DigID. Hierna vult je coach jouw bsn-nummer in. De RDW controleert alle gegevens en of je coach aan alle eisen voldoet. De coach wordt via een e-mailbericht op de hoogte gebracht op het moment dat zijn aanvraag is goedgekeurd. Zodra al jouw coaches zich succesvol hebben aangemeld, kun jij de begeleiderspas aanvragen. Een coach kan zich aanmelden via deze pagina.
 • Heeft een coach dezelfde rol als een rij-instructeur?
  Nee. De rij-instructeur geeft rijlessen en het is niet de bedoeling dat jouw coach(es) dit gaat doen. Jij hebt je rijbewijs al behaald als je de weg opgaat samen met een coach. De coach heeft geen extra koppelings- of rempedaal. Hij of zij kan dus niet met je 'meerijden' zoals een rij-instructeur dat wel kan. Als je wil, mag je wel een rij-instructeur als coach opgeven. Die hoeft dan niet minimaal 27 jaar oud te zijn en het is ook niet nodig dat de rij-instructeur minstens vijf jaar het B-rijbewijs heeft.
 • Mag een coach alcohol of drugs gebruiken tijdens het coachen?
  Nee. Je coach kan jou niet coachen als hij onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen. Je coach mag daarom niet onder invloed zijn van een van deze middelen als hij jou gaat coachen. Voor alcohol geldt de regel dat het promillage niet hoger mag zijn dan 0,5.
 • Moet de coach een eigen rijbewijs bij zich hebben tijdens het begeleiden?
  Op grond van de Wet op de Identificatieplicht moet een coach zich kunnen legitimeren. Wij adviseren coaches om het rijbewijs als identificatiebewijs bij zich te hebben.
 • Hoeveel coaches mogen er op mijn begeleiderspas staan?
  Er mogen minimaal 1 en maximaal 5 coaches op je begeleiderspas staan. Jij mag zelf bepalen hoeveel coaches je wilt opgeven.
 • Wat gebeurt er als ik zonder coach de weg op ga?
  Als je betrapt wordt op het rijden zonder coach dan kan het zijn dat je rijbewijs direct wordt ingenomen en je niet meer verder mag rijden. Daarnaast kun je een boete van € 140,- krijgen.
 • Mag een coach op de achterbank plaatsnemen?
  Nee. De coach mag alleen plaatsnemen op de bijrijdersstoel.
 • Wat moet ik doen als ik een nieuwe coach op mijn begeleiderspas wil zetten?
  Wanneer je een nieuwe coach op je pas wil zetten, moet je een nieuwe begeleiderspas aanvragen. Het aanvragen van een nieuwe begeleiderspas kost €25,- en kan je doen via de pagina 'Voor jongeren'.