2toDrive (81).jpg

Voorwaarden coaches

Een 2toDriver mag minimaal 1 tot maximaal 5 coaches hebben. Een coach moet aan de volgende voorwaarden voldoen. De coach: 

  1. moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands personenautorijbewijs;
  2. moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  3. staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres in Nederland. 
  4. mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  5. mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  6. mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid;
  7. mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  8. moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Uitzonderingen

WRM-pas
Heb jij een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen)? Dan hoef jij niet minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs of 27 jaar oud te zijn. Een WRM-pas is een certificaat dat wordt afgegeven aan iemand die rijles mag geven (een rij-instructeur). 

Deel deze pagina