Vraag de begeiderspas aan.jpg (1)

Voorwaarden coaches

Je mag minimaal 1 tot maximaal 5 coaches kiezen. Een coach moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Je coach:

  1. moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands personenautorijbewijs;
  2. moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  3. staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP).
  4. mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  5. mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  6. mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid;
  7. mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  8. moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Uitzonderingen

WRM-pas
Heeft een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) dan hoeft jouw coach niet minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs of 27 jaar te zijn. Hij of zij mag dan bijvoorbeeld 23 jaar zijn en een jaar het rijbewijs hebben. Een WRM-pas is een certificaat dat wordt afgegeven aan iemand die rijles mag geven (een rij-instructeur). De aanvraag voor de begeleiderspas moet je in dit geval wel schriftelijk doen. Download hier het aanvraagformulier. 

Buitenlands rijbewijs
Heeft een coach een buitenlands (EU) rijbewijs? Dan kun je de aanvraag voor een begeleiderspas alleen schriftelijk doen. Download hier het aanvraagformulier.

Deel deze pagina